Новини

До всички Клиенти на НСЛ към НСЛ „Инфраструктура“ ЕООД


ОТНОСНО: Осъществяване на дейността на НСЛ към НСЛ „Инфраструктура“ ЕООД по време на обявеното извънредно положение във връзка с епидемията от Covid 19 и BAS QI 22 „Инструкция за управление на извънредни събития или обстоятелства засягащи акредитирани от ИА БСА органи и техните клиенти“, в сила от 16.03.2020г.


Уважаеми Клиенти,


Във връзка с въведените противоепидемични мерки поради пандемията Covid 19 Ви уведомяваме, че считано от 20.03.2020г. заявленията за изпитване се изпращат по електронен път, посещенията в помещенията на лабораторията са забранени, пробите за изпитване се доставят от заявителя, от негов представител или с куриерска фирма, като се спазва дистанция от 2 метра с персонала на лабораторията. Изпитванията в лабораторията ще се изпълняват според договорените в заявката срокове. Изпитвания на терен и вземане на проби ще се осъществяват, като се осигури отстояние на работниците на обектите или кариерите и персонала на лаборатория от 2 метра. При промяна в обстановката, ще бъдете информирани допълнително.

 

07.2019

Регистър на издадени сертификати по Регламент (ЕС) № 305/2011 - актуален към 24.07.2019 г.

Регистър на издадените сертификати по НУРВСПСРБ - актуален към 24.07.2019 г.

Към страницата...

04.2019

Регистър на издадени сертификати по Регламент (ЕС) № 305/2011 - актуален към 04.04.2019 г.

Регистър на издадените сертификати по НУРВСПСРБ - актуален към 04.04.2019 г.

Към страницата...

02.2019

Регистър на издадени сертификати по Регламент (ЕС) № 305/2011 - актуален към 09.01.2019 г.

Регистър на издадените сертификати по НУРВСПСРБ - актуален към 10.01.2019 г.

Към страницата...

04.2018

Сертификат за акредитация

Заповед А 124 Разширение обхвата на акредитация

Към страницата...

02.2018

Регистър на издадени сертификати по Регламент (ЕС) № 305/2011 - актуален към 08.02.2018 г.

Регистър на издадените сертификати по НУРВСПСРБ - статус към 15.01.2018 г

Към страницата...

12.2017

Разширение № 1 от 6.12.2017 г. към Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания РОССП от 15.09.2017 г.

Към страницата...

04.2017

Регистър на издадени сертификати по Регламент (ЕС) № 305/2011 - актуален към 31.03.2017 г.

Към страницата...

02.2017

Сертификат за акредитация

Заповед А 634 Разширение обхвата на акредитация

Към страницата...

01.2017

Регистър на издадени сертификати по част 2 от НСИССП и Регламент 305/2011 - актуален към 27.01.2017 г.

Регистър на издадените сертификати по реда на част трета на НСИСОССП - статус към 27.01.2017 г.

Към страницата...

12.2016

Актуализация на Разрешение № CPR 07 - NB 2069

Към страницата...

11.2016

Регистър на издадени сертификати по част 2 от НСИССП и Регламент 305/2011 - актуален към 14.11.2016 г.

Към страницата...


Разширение № РОССП-09 от 15.09.2016 г.

Към страницата...

05.2016

Регистър на издадени сертификати по част 2 от НСИССП и Регламент 305/2011

Регистър на издадените сертификати по реда на част трета на НСИСОССП - статус към 12.05.2016 г.

Към страницата...

02.2015

Регистър на издадени сертификати по част 2 от НСИССП и Регламент 305/2011

Регистър на издадените сертификати по реда на част трета на НСИСОССП - статус към 29.01.2015 г.

Към страницата...

05.2014

Актуализация (в сила от 13.05.2014г.) на Списък на строителните продукти от обхвата на разрешение № CPD 12 – NB 2069 от 26.05.2008 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието

Към страницата...

04.2014

Регистър на издадените сертификати по реда на част втора на НСИСОССП и Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския Съюз - статус към 10.04.2014 г.

Регистър на издадените сертификати по реда на част трета на НСИСОССП - статус към 21.03.2014 г.

Към страницата...

15.01.2014

Обновление на Обща процедура за оценяване на съответствието на строителни продукти по системи 1 и 1+ и 2 + съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Към страницата...

31.01.2013

Издадени сертификати от НСЛ "Инфраструктура" - статус към 28.01.2013 г.

Към страницата...

01.12.2012

Добре дошли в обновеният сайт на Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД!

22.03.2012

От 22.03.2012 г. на нашата страница можете да намерите актуални регистри със сертификатите които Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД - гр. София издава.

Към страницата...