Сертификати

Сертификат за акредитация до 20.04.2026 г.
Заповед А 327
Certificate of accreditation until 20.04.2026
Order А 327
Разрешение № CPR 07 - NB 2069 от 13.08.2014 г.

Актуализация на Разрешение № CPR 07 - NB 2069 от 10.12.2018 г.
Актуализация на Разрешение № CPR 07 - NB 2069 от 28.11.2016 г.
Разширение № 1 от 6.12.2017 г. към РОССП
Разрешение № РОССП-09 от 15.09.2016 г.
Актуализация (в сила от 17.06.2021 г.) на списъка на строителни продукти от обхвата на разрешение № РОССП - 09 от 15.09.2016 г.
Актуализация (в сила от 21.10.2021 г.) на списъка на строителни продукти от обхвата на разрешение № РОССП - 09 от 15.09.2016 г.
Разрешение за оценяване на съответствие
Разширение № CPD12–NB2069 от 26.05.2008 г.
Разширение № CPD12–NB2069 от 26.05.2008 г.
Разширение № РОССП-09 от 27.12.2007 г.