Сектор “Бетони”

Извършват се следните дейности и изпитвания:

1. Бетонна смес

  • вземане на проби и изготвяне на пробни тела за якост на натиск и водонепропускливост
  • определяне на слягане

2. Втвърден бетон

  • определяне на якост на натиск
  • определяне на якост на опън при огъване
  • определяне на якост на опън при разцепване
  • определяне на якост на осов опън
  • определяне на мразоустойчивост
  • определяне на водонепропускливост
  • безразрушително определяне на вероятната якост на натиск

3. Инжекционни разтвори

  • якост на натиск


Изпитванията се извършват по съответните БДС ЕN и БДС.