Сектор ”Асфалтобетон и битумни материали”

Асфалтобетонни смеси:

  1. Изпитване на асфалтобетонни смеси по метод “Маршал”
  2. Определяне на обемна плътност, максимална плътност, пори в асфалтови смеси
  3. Определяне степен на уплътнение на положени и уплътнени асфалтобетонни смеси
  4. Изрязване на ядки от готови асфалтови пластове

Пътни и полимермодифицирани битуми:

  1. Определяне на пенетрация
  2. Определяне температура на омекване по метод “пръстен топче”
  3. Дуктилитет

Изпитванията се извършват по методи, изложени в стандартите: БДС, БДС EN, AASHTO, BS, ASTM.